Fiske

Stora och Lilla Rängen, Järnlunden, Roxen, Ärlången, Kinda Kanal och Göta kanal. Alla dessa är vattendrag i och kring Linköping som ger möjlighet till bra fiske.

Handredskapsfiske är fritt för privatpersoner på Stångån/Kinda Kanal på sträckan mellan Roxens mynning till Slattefors Sluss.

Fiske i Roxen
För information om fiskemöjligheter i Roxen besök Roxen fiskevårdsförenings hemsida www.roxen.nu

Fiske i Svartån
För information om fiskemöjligheter i Svartån besök www.ostanbackfiske.com

Rängen (Stora och Lilla Rängen)
Fiskekort inkluderar även Årlängen, Kinda Kanal och Stångån. Gott om gädda, gös och grov abborre samt ål. Sportfiske. § Separata trollingkort.

Kräftfiske
Kräftfiske i Göta kanal, från Heda sluss till Ruda bro. För mer information besök http://www.ljungsbro-sportfiskare.se/

Kräftfiske i Stångån är inte tillåtet.

För mer information om fler fiskevatten eller mer detaljerad information besök eller kontakta Visit Linköpings Turistinformation, Konsistoriegatan 7, telefon: 013-190 00 70, info@visitlinkoping.se

Läs mer om fiske här http://www.lansstyrelsen.se/OSTERGOTLAND/SV/DJUR-OCH-NATUR/FISKE/Pages/default.aspx