Visning: Caravelle - signalspaning under kalla kriget

Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget.

150 kr
20/05
Flygvapenmuseum

Läs mer

Flygplanet Sud Aviation SE-210 Caravelle flög för Försvarets radioanstalt (FRA) under åren 1974 till 1998. Det användes för signalspaning och flögs över svenskt och internationellt vatten, för att inhämta underrättelseinformation. Flygplanet var baserat på Malmen, Linköping och är idag restaurerat för att visa hur flygplanet användes under 1970- och 1980-talen.

 

Nu öppnar vi för första gången upp flygplanet för visningar och erbjuder en exklusiv och närgången inblick i hur FRA:s operatörer arbetade under den senare delen av kalla kriget. Det var en tid då FRA:s uppgift som larmklocka åt det svenska försvaret var högst aktuell.

 

Tillgänglighet: Flygplanet är placerat utomhus. Ingång i och utgång ur flygplanet sker via en trappa. Framkomligheten inne i kabinen är begränsad. Visningen är därför endast tillgänglig för personer som kan gå utan hjälpmedel.

Föranmälan: Antalet deltagare är begränsat. Föranmälan till flygvapenmuseum krävs. 


Carl Cederströms gata 2 586 63 Linköping

Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping
info@flygvapenmuseum.se