Askeby kloster

Askeby kloster har länge varit ganska okänt trots att det ligger nästgårds stiftsstaden Linköping. En hel del aktiviteter har vidtagits för att sprida kunskaper om klostret, men det har länge stått klart att klostermiljön måste åskådliggöras tydligare, och då helst med hjälp av modern teknik. Föreningen Askeby kloster, har med hjälp av s. k. interaktiv datavisualisering sökt återskapa 1400-talets klostermiljöer. Det betyder att besökaren i en visningslokal i kyrkan kan ta del av ett omfattande dataprogram samt med hjälp av förprogrammerade system på egen hand besöka och uppleva olika miljöer i klostret.

Kaga kyrka

Kaga kyrka är en kyrkobyggnad i Kaga socken och församling, Hanekinds härad i Östergötland. Den ligger på östgötaslätten 6 km nordväst om Linköping nära Svartåns utlopp i sjön Roxen och tillhör Linköpings stift. Den nuvarande kyrkan, som kan ha föregåtts av en äldre kyrka på samma plats, är en av Östergötlands bäst bevarade kyrkor från äldre medeltid. Den vitputsade kalkstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare absidförsett kor, sakristia i norr, vapenhus i söder och torn i väster. På tornets södra sida, bredvid vapenhuset, finns överbyggnaden till den så kallade Gerstorpsgraven.

Långhus och kor täcks av två skilda sadeltak, absiden har konformat tak. Det smäckra tornet kröns av en hög och spetsig spira. Kyrkorummet nås via vapenhuset. Långhuset, med valv i två travéer, och det något smalare koret är rikt dekorerad med sengotiska kalkmålningar av en efterföljare till Risingemästaren, som fyllde Risinge gamla kyrka med målningsdekorationer. I koret finns till exempel en framställning av den apostoliska trosbekännelsen, presenterad av apostlar och gammaltestamentliga texter framförda av profeter. I valvkappan över triumfbågen återges händelserna vid tetrarken Herodes Antipas gästabud, där Johannes döparen blir halshuggen och Herodias dotter Salome bär fram hans huvud på ett fat. Scenernas placering mellan långhus och kor kan antyda att Johannes döparen varit kyrkans skyddshelgon. Av den romanska kyrkan från 1100-talet -- enligt traditionen uppförd av konung Sverker den äldre 1137 -- återstår långhus, kor med absid samt västtornet, som dock troligen fullbordades något senare.

Linköpings Domkyrka

De höga ljusa valven och en känsla av rymd möter besökaren i en av Nordens största katedraler, men här finns också en egen vrå för en stunds stillhet, bön och ljuständning. Linköpings domkyrka är Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och här finns mycket att upptäcka; de gotiska blindarkaderna med sina märkliga stenfigurer, Golgata - glasskulpturen från Orrefors, Maria som brer ut sin mantel av blommor över oss från ett av fönstren. Linköpings domkyrka står öppen för dig året om kl 9-18, med möjlighet till enskild andakt, förbön, samt en mångfald av gudstjänster och konserter. Det 107 meter höga tornet visar dig vägen. I Slottet intill kyrkan finns Linköpings Slotts-& Domkyrkomuseum med medeltida textilier, Vadstenabroderier, silverföremål och mycket mer.

S:t Lars församling

S:t Lars kyrka ligger mitt i Linköping, i korsningen mellan Storgatan och S:t Larsgatan. Det är en till utseendet klassisk 1800-talskyrka, med ett tämligen karaktäristiskt torn. I tornet finns ett fint klockspel som spelar för stadens invånare tre gånger per dag. Inne i kyrkan märks först avsaknaden av en traditionell altartavla. Istället finns en "korvägg" i marmor som omsluter nästan hela koret. De tidigare altartavlorna (2 st), målade av Pehr Hörberg sitter numera placerade över norra och södra portarna. Direkt innanför vapenhuset finns ett litet rum - Bildrummet - där konstnärer kan ställa ut sina verk under en månads tid.

Bildrummet är också den givna platsen för kyrkkaffet, om utrymmet räcket till, förstås. Nederst i själva kyrksalen finns ett litet kapell, med den gamla dopfunten och ett litet altare för morgon- och middagsbön. S:t Lars kyrka tillhör S:t Lars församling. S:t Lars församling är belägen i centrala Linköping. Våra två kyrkor är S:t Lars kyrka i innerstaden och Tannefors kyrka i stadsdelen Tannefors.

Vist kyrka

Vist kyrka och Vist församling är del av Vist Vårdnäs pastorat. En första stenkyrka byggdes på 1350-talet och så ytterligare en 1745. Den kyrkan ödelades i en brand 1961. Den nuvarande kyrkan invigdes Påskdagen 1965. De gamla murarna och fönsteröppningarna har återvänts.

Kyrkan är fylld med symbolik och annorlunda lösningar. Altaret har frigjorts från väggen och flyttats närmare församlingen. Även predikstolen har flyttats ner, närmare församlingen. Kyrkans tak är målat av konstnären Per Göransson. Kormosaiken, altartavlan, invigdes 1972 och är ett verk av konstnären Bengt Olof Kälde.

Vreta kloster

Vreta kloster grundades som ett benediktinskt nunnekloster förlagt till nuvarande Vreta klosters socken och församling i Östergötland. Idag återstår en delvis rekonstruerad ruin och klosterkyrkan, Vreta klosters kyrka.

Vreta klosters kyrka

Kyrkan är en av vårt lands mest intressanta medeltida byggnader och uppfördes av den Stenkilska ätten som kungskyrka i början av 1100-talet. Den är treskeppig med ett kraftigt torn i väster och flera gravkor längs södra sidan. På 1120-talet donerade kung Inge den äldre marken vid Vreta till ett kloster, det första i Sverige. Kung Johan III byggde på kyrkan i slutet av 1500-talet. Klostret upplöstes först när de sista nunnorna dog på 1580-talet. Idag omges klosterkyrkan av ruiner efter klosterbyggnaderna. Guidningar genomförs av föreningen Klosterliv i Vreta. Kontakt: info@vretaklosterförening.se Under sommartid finns guide på plats.