Sustainability

A carbon neutral Linköping by 2025.
Linköping municipality’s objective to achieve a more sustainable society for present and future residents of Linköping is ambitious, but we absolutely believe that together we can accomplish it. It simply depends on everyone being aware and playing their part. We plan to do this in any way we can. A sustainable city where sustainable conferences and events take place, is something we strive for in our work.

For us it is a matter of course to provide conference venues that look after both people and the environment. Since February 2015 our facility Linköping Konsert & Congress (Concert and Convention) has been one of Sweden’s Swan-marked day conference facilities, the only one in the region. By 2009 our restaurant in Lonköping Konsert & Congress was already Swan-marked. The restaurant offers ecological and local produce and the entire facility manages its waste in an eco-friendly way.

During 2014 Visit Linköping & Co managed its first Eco-labelled event, primarily we always choose eco-labelled suppliers and use digital material instead of printed where possible.
 

Please read more on Linköping’s common goal of a carbon neutral Linköping here: http://www.linkoping.se/Miljo-halsa/koldioxidneutralt-Linkoping-2025/

Prioriterade fokusområden

Hållbarhet hamnar allt mer i fokus och vi liksom våra kunder ställer allt högre krav på att skapa hållbara möten utifrån miljö, social och ekonomisk hållbarhet. De hållbarhetsfrågor som Visit Linköping & Co har prioriterar och arbetar med dagligen är  klimat- och resurssmart verksamhet, inkluderande besöksnäring, stolta medarbetare och långsiktig ekonomi. Nedan redogör vi kort för fokusfrågorna för varje prioriterade hållbarhetsområde.

Klimat- och resurssmart verksamhet: Mat och dryck med minskad miljöpåverkan, minskad klimatpåverkan från besökarnas resor samt minskad användning av plast och andra förbrukningsmaterial.

Inkluderande besöksnäring: Attraktivt och tillgängligt utbud med mångfald, jobbskapande besöksnäring samt trygghet och säkerhet.

Stolta medarbetare: Arbetsmiljö och hälsa, mångfald och likabehandling och gott ledarskap.

Långsiktig ekonomi: Resurseffektiv verksamhet, affärsetiskt agerande och hållbara inköp.

För oss är det en självklarhet att tillhandahålla mötesplatser som ser till både människors och miljöns bästa. För att göra skillnad utifrån vår största påverkan ser vi till att minska påverkan från vår verksamhet genom hela värdekedjan, från underleverantör till kund.

Klimatsmart verksamhet

Linköping Konsert & Kongress är sedan länge Svanenmärkt och certifierad enligt Green Keys internationella miljömärkning för konferens- och hotellanläggningar. Vi erbjuder klimatsmart mat med ekologiska och närproducerade råvaror, hanterar vårt avfall på ett miljövänligt sätt, arbetar med minskad användning av plast och förbrukningsmaterial, tar ansvar för minskning av kemikalier samt arbetar ständigt för minskad energiförbrukning.

Vår anläggning med sitt centrala läge i Sverige, på gångavstånd från centralstation och hotell i Linköping, skapar i sig goda förutsättningar för klimatsmarta möten. Vi tar gärna lite extra tid tillsammans med våra mötesarrangörer för att uppmuntra besökare att agera mer hållbart hela vägen från resan till Linköping, genom boendeval till aktiviteter på plats i Linköping genom gemensam kommunikation. Vid större kongresser erbjuder vi även klimatkompensering för gästernas miljöpåverkan.