Guidad vandring: Innerstaden och dess historia

Linköping har en lång historia, från tidigt 1100-tal. Magnus Ladulås lät anlägga ett franciskanerkloster vid nuvarande Hospitalstorget 1287 och då anses Linköping ha blivit stad. I innerstaden finns fortfarande en del platser där vi ser spår från den tidiga medeltiden.

Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast. Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.

Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping haft två kyrkor med mycket tidigt ursprung och mellan dessa kyrkor växte staden sedan upp.

Samling: Entrén Konsert & Kongress

Tid: 17.00-18.00

Pris: 70 kronor vuxen, 30 kronor skolungdom (6-16 år). Barn under 6 år gratis. Kontant eller swish. Förköp via Ticketmaster. 

Mer info finns på Linköpings guideklubb 

fr. 30 kr
21/08
Entrén Konsert & Kongress

Konsistoriegatan 7
582 22 Linköping
kundservice@linkopingsguideklubb.se