Guidad vandring: Linköping innerstad och dess historia

Kanske är det framför allt i området runt Domkyrkan som de tidiga spåren blir tydligast. Här finns fortfarande några medeltida stenhus bevarade och i nuvarande slottet finns rester från den ursprungliga biskopsborgen, med anor från 1100-talet, att beskåda. Här ligger också ett välbesökt museum, Slotts- och Domkyrkomuseet.

Även i S:t Larskyrkans krypta finns åtskilligt bevarat, som visar att Linköping haft två kyrkor med mycket tidigt ursprung och mellan dessa kyrkor växte staden sedan upp.

Samling: Folke Filbyterstatyn Stora Torget 

Tid: 17.00-18.00

Pris: 70 kronor vuxen, 30 kronor skolungdom (6-16 år). Barn under 6 år gratis. Kontant eller swish. Förköp via Ticketmaster. 

Mer info finns på Linköpings guideklubb 

fr. 30 kr
03/07
Entrén Konsert & Kongress