Monster och vädersolar

Sofia Gustafsson, lektor i historia vid Linköpings universitet, berättar om 1590-talets rädslor och våndor. På 1500-talet uppfattades naturfenomen som illavarslande tecken. Även missbildningar kunde uppfattas som järtecken, liksom fiktiva syner av drakar eller stridande trupper i skyn. Tecknen ansågs vara sända av Gud för att varna för kommande syndastraff och i slutändan apokalypsen. Sofia Gustafsson berättar här om sin forskning kring 1500-talets järteckenlära. Huvudarrangör: Östergötlands museum, medarrangör: Östergötlands fornminnes- och museiförening och Folkuniversitetet. Välkomna!

100 kr
17/01
Östergötlands museum, Wallenbergsalen

Raoul Wallenbergs plats
58220 Linköping
info@ostergotlandsmuseum.se