Allemansrätten

Gillar du att spendera mycket tid ute i naturen? Då finns det några enkla regelverk att följa. Allemansrätten som är unikt för Sverige och ett fåtal andra länder ger oss tillgång till att njuta av och utforska den svenska naturen. Men det ingår såväl rättigheter som skyldigheter och det är därför viktigt att utgå ifrån allemansrättens grundregel ”inte störa, inte förstöra”. Njut av att vandra, cykla, campa, plocka bär & svamp, paddla kajak men kom ihåg att det är viktigt att ta hänsyn till natur, markägare, djur, hemfridszonen och människor. Det finns vissa miljöer såsom naturreservat och privata platser man bör undvika att vistas på men det finns desto mer att njuta av.

Eldning och tälta i skog & mark  

Med allemansrätten har vi möjlighet till att tälta ute i naturen. Viktigt att tänka på är att välja plats med omsorg så att man inte stör djur eller privata markägare. Även vid eldning gäller det att välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark. Elda inte direkt på större stenblock eller berghäll, den går sönder. Det allra bästa när man ska elda är att hitta en särskild plats bestämt för eldning. Under sommarperioden då risken ökar för bränder i skog och på mark bör man vara uppmärksam på att eldningsförbud kan införas på vissa platser.

Bad & Båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten och precis som på land ska du som färdas på vatten ta hänsyn till omgivningen. Viktigt att tänka på om du ska vistas ute på vatten är att känna till regler och föreskrifter som gäller för de vatten som du färdas i. Enligt sjölagen får man gå i land, bada och ankra vid strand så länge man inte beträder privat område och det finns även särskilda regler vid nationalparker och naturreservat som man måste ta hänsyn till. Det kan bland annat vara förbjudet att vid fågel- eller sälskyddsområden vistas på vattnet inom ett visst avstånd.

Plocka blommor, bär & svamp 

Skogen är fylld av härliga råvaror och med allemansrätten har du rätt att äta och plocka hur mycket du vill. Viktigt är dock att hålla koll på vilka svampar och blommor du inte får plocka, en del är nämligen fridlysta.

Cykla & vandra

Det finns gott om härliga vandringsleder och bra alternativ för dig som vill upptäcka naturen genom en cykeltur men tänk på att anpassa din vandring/cykling efter naturen. Man får inte gå över privat tomt, plantering eller mark som kan förstöras.  


Tänk på!

Njut av allemansrätten och friheten till att vistas ute i naturen men glöm inte bort att man också bär ett ansvar för att det ska vara fint och trevligt när du lämnar platsen du har vistats på. Tänk på att:

  • Inte lämna kvar skräp i naturen då slipper djur, natur och människor att skadas av ditt skräp.
  • Inte störa eller skada djur.
  • Inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen utan håll dig till vägar, stigar och andra platser där du ska köra ditt fordon.
  • Störa hemfridzonen genom att slå läger nära privat bostadsmark eller på platser som kan störa naturen.
  • Fälla eller skada levande träd

Det finns en hel del andra regler att förhålla sig till därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad när man ska ut i naturen. Njut av naturens skönhet men glöm inte att visa stor hänsyn.