Sturefors slott

Sturefors slott

Sturefors slott med sin vackra gula slottsbyggnad är ett av landets bäst bevarade 1700-talsslott och ligger i grönskande omgivningar vid Kinda kanal och sjön Ärlången. Slottet ritades för Carl och Christina Piper av arkitekten Nicodemus Tessin den yngre och tillhör idag ätten Bielke.

Sturefors slott kan endast besökas från utsidan, men de vackra omgivningarna är väl värda ett besök! En fin vidsträckt engelsk park med magnifik spegeldamm är öppen för besökare likaså Sturefors grönskande naturreservat.

Inom reservatet kan man njuta av betesmarker och ekhagar med mycket gamla anor. Förutom ett rikt djur- och växtliv finns säkert fler än 100 ekar med en diameter större än en meter! M/S Kind gör ibland  stopp vid Sturefors Slott men området nås även landvägen.

Besök webbplats


Sturefors slott
Sturefors