Guidad vandring - Nedre Vasastaden

Nedre Vasastaden tillkom i mitten av 1900-talet då staden expanderade. Nya gator anlades och åtskilliga pampiga flerfamiljshus såg dagens ljus. Linköping skulle vara en angenäm syn för de resenärer som kom med tåg till staden.

fr. 30 kr
14/10
Östergötlands museum

Läs mer

Det tidiga 1900-talets uppväxande stadsdel runt Vasavägen upp mot Platensgatan bygger på en stadsplan från 1878, där ansatsen var storstilad och det tog åtskilliga decennier att fylla stadsplanen med hus. Dåtidens ideal var boulevarder/promenader runt stadskärnan. Dessa gator fungerade både som trevliga parkstråk för stadslivet och som brandgator. Här fanns också plats för ny teknik, såsom vatten och avlopp, gas och sedermera elledningar.

 

Samling: Östergötlands museum 
Tid: 14.00
Pris: 70 kronor vuxen, 30 kronor skolungdom. Förköp via Ticketmaster. Vi tar även kontant eller swish på plats.


 
Mer info finns på www.linkopingsguideklubb.se 


Raoul Wallenbergs plats 582 20 Linköping

Raoul Wallenbergs plats
582 20 Linköping
kundservice@linkopingsguideklubb.se