grafisk bilde med text

Escapehouse

Rymningsspel. Samla ditt lag och låt er låsas in hos oss. Ni kommer behöva samla alla era förmågor, samarbeta och kämpa mot klockan för att nå friheten innan timmen har gått. Tävla i de parallella fängelsecellerna från den forna sovjettiden, eller låt er stängas in i PerpetuaLifes burar i det underjordiska labbet för den svarta organmarknaden. Våra lokaler finns under centrala Linköping.

Besök webbplats


Sankt Larsgatan 33
582 24 Linköping
lkpg@escapehouse.se