Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen kan få stöd.

En av branscherna som drabbats hårdast till följd av coronapandemin är besöksnäringen. I Linköping har branschen under flera år haft en positiv utveckling, något som pandemin satte stopp för genom uteblivna besökare samt inställda och avbokade evenemang. Det har bidragit till att oron för framtiden inom branschen är stor. Besöksnäringen är viktig för Linköpings attraktionskraft och spelar en viktig roll för kommunens näringsliv och arbetsmarknad.

Därför genomförs en satsning av Linköpings kommun som fått namnet Kickstart Linköping. Satsningen syftar till att stötta besöksnäringen i att kicka igång när det är möjligt för att kunna återgå till en bransch med alla de positiva effekter som den tidigare haft för Linköping.

Så söker du bidrag

På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen information om hur du söker bidrag för produktutvecklingscheckar.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.


Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co