Askeby kloster

Askeby kloster har länge varit ganska okänt trots att det ligger nästgårds stiftsstaden Linköping. En hel del aktiviteter har vidtagits för att sprida kunskaper om klostret, men det har länge stått klart att klostermiljön måste åskådliggöras tydligare, och då helst med hjälp av modern teknik. Föreningen Askeby kloster, har med hjälp av s. k. interaktiv datavisualisering sökt återskapa 1400-talets klostermiljöer. Det betyder att besökaren i en visningslokal i kyrkan kan ta del av ett omfattande dataprogram samt med hjälp av förprogrammerade system på egen hand besöka och uppleva olika miljöer i klostret.


Askebyinfo@askebykloster.se