Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång och den 1 februari öppnas det för ansökan. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen kan få stöd.

En av branscherna som drabbats hårdast till följd av coronapandemin är besöksnäringen. I Linköping har branschen under flera år haft en positiv utveckling, något som pandemin satte stopp för genom uteblivna besökare samt inställda och avbokade evenemang. Det har bidragit till att oron för framtiden inom branschen är stor. Besöksnäringen är viktig för Linköpings attraktionskraft och spelar en viktig roll för kommunens näringsliv och arbetsmarknad.

Därför genomförs en satsning av Linköpings kommun som fått namnet Kickstart Linköping. Satsningen syftar till att stötta besöksnäringen i att kicka igång när det är möjligt för att kunna återgå till en bransch med alla de positiva effekter som den tidigare haft för Linköping.

Aktuellt

Torsdag 30 september är nästa tillfälle att söka bidrag för utvecklingsprojekt. Bidrag för produktutvecklingscheckar kan ansökas om löpande. 

Tisdag 20 april offentliggjordes vilka utvecklingsprojekt som fick bidrag i den första omgången av Kickstart Linköping. Intresset var stort och fyra av de sökande har valts ut och tilldelas pengar för att utveckla sina projekt. Läs mer om det här.
Vi vill tacka alla er som skickat in ansökningar för att ni visat intresse att vilja utveckla besöksnäringen i Linköping.

Fredag 19 mars hölls en informationsträff gällande ansökningar och inspiration till produktutveckling. Här finns presentationen från mötet.


 

 

 

Så söker du bidrag

På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen information om hur du söker bidrag för utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.


Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co