Om Kickstart Linköping

Besöksnäringen är en av de näringar som har drabbats hårdast av den pågående pandemin. Som ett steg i att stötta besöksnäringen i Linköping genomför Linköpings Kommun satsningen Kickstart Linköping.

Kickstart Linköping är en satsning från Linköpings kommun för att förstärka besöksnäringen under pågående pandemi för att dels anpassas utifrån rådande restriktioner och för att kunna dra igång för fullt efter Corona-pandemin. Linköpings kommun kommer att investera 10 miljoner kronor fördelat under 2021 och 2022. Visit Linköping & Co ansvarar för det operativa arbetet kopplat till denna satsning som genomförs i nära samarbete med besöksnäringen i Linköpings kommun.

Syftet med Kickstart Linköping är framför allt att få igång besöksnäring/event när restriktionerna med anledning av Corona-pandemin upphör eller lättar. Detta ska ske genom investeringar i särskilda insatser som bidrar till att besökare/turister ska vilja besöka Linköping på kort och lång sikt. Insatserna ska ytterst generera turistekonomiska effekter och skapa sysselsättning inom besöksnäringen.

 

Från idé till idag

Det har varit viktigt att få igång arbetet snabbt för att kunna ge stödet då det behövs.Så här har arbetet sett ut fram till idag.

28 augusti 2020 Pressrelease. Finns att läsa här.

21 oktober 2020 Workshop med Linköpings besöksnäringsaktörer. Här kan du läsa om den och här finns en sammanfattning av förslagen.

21 januari 2021 Lansering av Kickstart. Läs mer om lanseringen här.

1 februari 2021 Öppet för ansökningar. Här finns pressmeddelande i samband med detta.

19 mars 2021 Informationsträff gällande ansökningar och inspiration till produktutveckling. Presentation från mötet finns här.

20 april 2021  Fyra utvecklingsprojekt valdes ut att få bidrag för utvecklingsprojekt i första omgången. Läs mer här.


Vill du veta mer om Kickstart Linköping?

Tveka inte att kontakta oss!

E-post: kickstart@visitlinkoping.se

Jörgen Viktoria 
Jörgen Nilsson
Ansvarig besöksnäringvik
Viktoria Löfvenborg
Koordinator besöksnäring


Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen kan få stöd.

En av branscherna som ...

Så söker du bidrag

På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen information om hur du söker bidrag för produktutvecklingscheckar.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.


Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co