Så söker du bidrag

Det finns två olika typer av bidrag att söka från Kickstart. På denna sida hittar du som är verksam inom besöksnäringen i Linköping information om hur du söker bidrag för utvecklingsprojekt och produktutvecklingscheckar.

Skillnaden mellan de två olika bidragen samt krav och kriterier för sökande kan du läsa mer under Frågor och svar.

Ansökning av bidrag för utvecklingsprojekt

Med utvecklingsprojekt menas nya större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping. Dessa insatser inkluderar aktiviteter, projekt eller produkter som genererar turistekonomiska effekter på längre sikt. Du kan söka upp till 500 000 kr per år för ditt projekt. Läs mer om krav och riktlinjer här.

Så här går det till när du söker bidrag för utvecklingsprojekt

1. Fyll i och skicka in en ansökan. Det finns tre datum för ansökan; 31 mars 2021, 30 september 2021 och 31 mars 2022. Säkerställ att din ansökan är komplett, genom att besvara samtliga frågor, innan inlämning av ansökan.

2 Du får besked om du beviljas bidrag eller ej för ditt projekt tre veckor efter sista ansökningsdatum.

3. Det beviljade stödet fördelas på två tillfällen för utbetalning. Halva beloppet utbetalas efter att ansökan beviljats och resterande delen av utbetalningen genomförs efter att uppföljning genomförts och godkänts.

4. Senast sex månader efter beviljat bidrag ska du skicka in en uppföljning och utvärdering enligt mall. Utvärderingsmallen laddas ner här. Denna uppföljning och utvärdering ska därefter behandlas vid ett uppföljningsmöte mellan dig och en representant från Kickstart. Efter godkänd uppföljning betalas del två av det beviljade bidraget ut.

5. Efter avslutat projekt ska en slutrapport för utvecklingsprojektet skickas in av den som mottagit bidraget. Mall för slutrapport laddas ner här.

Ladda ner ansökningsmall

(Ladda ner mallen och spara på din dator, innan du fyller i så fungerar det bäst)

Ansökning av produktutvecklingscheckar

Produktutvecklingscheckarna finns att söka för dig som har ett företag inom besöksnäringen i Linköping och planerar att utveckla en ny produkt. Summan för detta bidrag är 25 000 kr per produkt och samma företag kan få bidrag för två olika produkter under samma år. Mer information om krav och riktlinjer finns här

Så här går det till när du söker produktutvecklingscheckar

1. Skicka in en ansökan.
Ansökan för produktutvecklingscheckarna sker löpande. Ansökan är öppen så länge det finns medel kvar att fördela. Det är principen först-till-kvarn som gäller för de sökande och produkter som uppfyller kraven ovan. Säkerställ att din ansökan är komplett, genom att besvara samtliga frågor, innan inlämning av ansökan.

2. Inom tre veckor efter att ansökan lämnats in ska du få besked. Undantag kan ske vid semesterperioder.

3. Om du får bidrag beviljat ska du skriftligt informera Visit Linköping & Co när din produkt är bokningsbar online eller när produkten är färdig på annat sätt.

4. Därefter betalas bidraget ut. Produkten måste vara lanserad senast sex månader efter beviljat stöd för att erhålla stöd.

Ladda ner ansökningsmall

(Ladda ner mallen och spara på din dator, innan du fyller i så fungerar det bäst)


Vill du veta mer om Kickstart Linköping?

Tveka inte att kontakta oss!

E-mail: kickstart@visitlinkoping.se

 

Jörgen Viktoria 
Jörgen Nilsson
Ansvarig besöksnäringvik
Viktoria Löfvenborg
Koordinator besöksnäring


Kickstart Linköping

Nu är Linköpings kommuns satsning Kickstart Linköping igång och den 1 februari öppnas det för ansökan. På den här sidan hittar du information om Kickstart och hur du som är verksam inom besöksnäringen ...

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på det mesta som rör Kickstart Linköping.


Logo Linköpings kommun och Visit Linköping & Co