Kinda kanals vänner

Föreningen Kinda Kanals Vänner, bildades 1963 och har till syfte att främja kanalens fortbestånd som farled, det kultur- och byggnadshistoriska värdet och turismen i Östergötland. Föreningen arbetar vidare för kanalens utveckling.

Välkommen att bli medlem!

Bli medlem genom att sätta in avgiften på: 
Kinda/Ydre Sparbank 487-6140
Årsavgift: 100:-

För ytterligare information: 
Ordförande Håkan Johanson
Mobil: 073-076 28 05

 

Kinda kanals vänner

Medlemsbrev

Medlemsbrev december 2022 - Ladda ner medlemsbrev på denna länk

Kanalutställning / Museum

I en mindre uthusbyggnad vid Brokinds sluss har föreningen Kinda Kanals Vänner och kanalbolaget sammanställt verktyg och redskap från kanalbygget samt fotografier, ritningar och skisser. Hit flyttades museet 2005. Tidigare hade det inrymts i ett magasin på Brokinds gård där det i samband med Kinda Kanals Vänners 40-årsjubileum 2003 invigdes av dåvarande landshövding Björn Eriksson. Museet är öppet under kanalsäsongens och slussens ordinarie tider.

Kontakta slussvakten i Brokind för ytterligare information. För bokning av gruppvisning kontaktas föreningens ordförande Håkan Johanson, mobil 0730 762805. 

Avgiften för gruppvisning är 250.- kronor.

Årsaktiviteter 2023

Söndag 2 juli kl 15.00

Årsmöte på Nya slottet Bjärka-Säby

Styrelsen föreslår årsmötet att fatta beslut som kan läsas i denna bilaga (pdf i extern länk)

 

 

 

Protokoll

Årsmöte 2022 - ladda ner
Årsmöte 2021 - ladda ner
Årsmöte 2020 - Inställt
Årsmöte 2019 - ladda ner
Årsmöte 2018 - ladda ner
Årsmöte 2017 - ladda ner
Årsmöte 2016 - ladda ner
Årsmöte 2015 - ladda ner
Årsmöte 2014 - ladda ner
Årsmöte 2013 - ladda ner
Årsmöte 2012 - ladda ner
Årsmöte 2011 - ladda ner
Årsmöte 2010 - ladda ner
Årsmöte 2009 - ladda ner
Årsmöte 2008 - ladda ner
Årsmöte 2007 - ladda ner
Årsmöte 2006 - ladda ner

Stadgar beslutade vid årsmötet 2021

Stadgar beslutade vid årsmötet 2021 - Ladda ner här.

Styrelsen

Ordförande
Håkan Johanson
hakjo1@gmail.com

Vice ordförande
Joakim Johansson
kmarktilinkoping@gmail.com

Kassör
Vakant

Ledamot
Carl-Johan Ström
kagagatan5@telia.com

Ledamot
Claes-Erik Blom
claesblom@go.net.mt

Ledamot
Per-Anders Lindh
pallelindh68@gmail.com

Ledamot
Anders Ljung
anders.ljung@kinda.se

Ledamot
Lars-Anders Sjöberg
sjogehus@gmail.com

Suppleant
Ann-Louise Södersten
ann-louise.sodersten@kinda.se

Suppleant
Kenneth Johansson
boka@hornvandrarhem.se
 

KKVs historia

1963 - Direktör Olle Wahlbeck tog initiativ till att bilda en stödförening. Den 4 april 1963 samlades några engagerade personer till ett sammanträde. Ett konstituerande sammanträde hölls på Frimurarehotellet den 3 maj 1963 för att bilda en förening. Landshövding Per Eckerberg inledde mötet. Kapten Johan Segerstéen fick ett särskilt omnämnande för sina insatser.

1965 - Den 21 maj hölls en presskonferens, varvid sjökartorna presenterades och fick stort intresse i såväl dags- som fackpress. Sjökartorna såldes för 5:-/blad i Henric Carlssons bokhandel.

1966 - Föreningen gav ut Kinda Kanals historia. Östergötlands Länsmuseum föreslog att ett kanalmuseum om möjligt bör ordnas i magasinet vid Hovetorp.

1968 - I Stora Rengen arrangerades ett båtrally omfattande tre klasser och utformat som en test av båtkunskap.

1971 - Kinda Kanal fyller 100 år. Kinda Kanals Vänner och Kinda Båtleds AB ordnade Jubileumsfestligheter den 22-23 maj. Kanalriksdag, som öppnas av landshövding Per Eckerberg och invigningstalare professor Gösta Lindhagen, Lund. Kapprodd i Harpsundsekor. Båtmässa. Jubileumsmiddag med bal, kanalvals komponerad av Gunnar Hoffsten. Underhållning av skådespelaren Bertil Norström. H.K.H. Prinsessan Christina är hedersgäst.

1973 - Filmteamet Rune Almqvist och Carl Einar Hardings inbjöd föreningens medlemmar till en förhands- visning av en Kinda Kanalfilm.

1979 - En ny utgåva av sjökartan trycktes.

1983 - På länsmuseet visas sommarutställningen "Kinda Kanal från brygga till sluss" - ett arrangemang i samarbete med Kinda Kanals Vänner och Östergötlands länsmuseum.

1986 - Vid årsmötet nyvaldes Sture Hjalmarsson till ordförande. Han efterträdde Olle Wahlbeck, som i 23 år varit ordförande. Olle Wahlbeck valdes till föreningens förste hedersordförande.

1987 - Kajer och bryggor utmed kanalen och uppsättning av informationstavlor behöver åtgärdas och finansieras. Ett upprop har skickats till företrädare för näringslivet. En arbetsgrupp för näringslivets finansiering har inrättats på initiativ av Lars Lööw. Evald Modén som varit med i styrelsen sedan starten avgick och blev hedersmedlem.

1991 - Föreningens grundare Olle Wahlbeck avlider.

1992 - Kinda Kanaldagen vid Tannefors Sluss i Lions Regi har blivit tradition. Kinda Kanals Vänner bidrar med stöd. Föreningen medverkar vid veteranbåtdagen i Rimforsa.

1998 - Föreningen fyller 35 år och årsmötet förlades till Pinnarp Stug & Konferensby utanför Kisa.

2000 - Föreningen har tryckt en ny Sjö- och Turistkarta över Kinda Kanal i skala 1:30 000.

2002 - Sture Hjalmarsson avgick som ordförande vid årsmötet och till ny ordförande valdes Bengt Senneberg. Sture Hjalmarsson utses till hedersordförande.

2003 - Föreningen firar 40-årsjubileum vid Brokinds gård i närvaro av landshövding Björn Eriksson. Föreningen har tagit initiativ till ett kanalmuseum inrymt i ett magasin vid Brokinds gård, som invigs av Björn Eriksson.

2005 - Museet flyttas till ett magasin vid Brokinds sluss.

2007 - KKV samlades på Stiftsgården i Vårdnäs för årsmötet där föreståndare Hans Nilsson informerade om verksamheten. Efter årsmötet presenterade Sigvard Hallendorf sin utredning om Upplevelseområdet Kinda Kanal - Kindabygdens sjöar. Vid årsmötet avtäcktes också en smidd skylt med texten Kanalmuseum. Skylten har hängts upp vid kanalmuseet i Brokind. Under året har kontakter förevarit mellan föreningen och ett italienskt företag, som utvecklar och säljer digitala sjökort. Arbetet att överföra sjökartan till digital form pågår
men är ännu inte avslutat.
 
2008 - Årsmötet hölls på festplatsen Valö i Björkfors. Ture Göransson från Kinda kommun beskrev arbetet med att hitta en lösning på bryggproblemen i Åsunden vid Björkfors. I samarbete med Kanalbolaget och Rederi AB Kind gjordes en mycket uppskattad kryssning med M/F Kind på Kinda kanal från Kanalkontoret till Roxen-mynningen och åter.
 
2009 - Motorbåtsklubben i Linköping stod som värd för årsmötet. Klubbens kassör Tore Hagald informerade om klubbens verksamhet. Efter årsmötet redogjorde Göta Kanals nye VD Anders Donlau för verksamheten samt Göta Kanals planer för vidareutveckling.
 
2010 - Tisdagen den 13 juli firades 200-årsdagen av den första Kinda Kanal mellan Horn-Labbenäs.
 
2013 - Kanalvännerna firarade 50 år med utställning på biblioteket. Jubileumskryssning, jubileumsskrift med mera.


Samarbetspartners

Samarbetspartners