VD till AB Kinda Kanal

Kinda kanal är ett åtta mil långt upplevelseområde och en viktig pusselbit inom östgötsk besöksnäring. Bolaget ägs av Region Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun. Kinda kanal är ett kulturhistoriskt byggnadsminnesmärke av såväl lokal- som riksintresse och ska underhållas så att den bevaras för framtiden.

Bolaget har som uppdrag att verka för kanalens fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled samt att hålla kanalen öppen för trafik då årstiden medge detta samt driva annan med kanaltrafik förenlig verksamhet.

Vi söker nu en ny VD som kan fortsätta utveckla kanalens verksamhet gentemot kunder och besökare, någon som kan se potentialen i kanalen!

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som VD för kanalbolaget har du en central roll i vår verksamhet och får möjlighet att bidra till exploatering och tillväxt.

Bolagets verksamhet består av flera delar där tyngdpunkten är underhållsarbete av kanalen, slussar och omkringliggande mark samt att verka som hyresvärd för bostäder och lokaler som bolaget hyr ut.

Ditt huvudfokus som VD är att fortsätta den utvecklingsresa av kanalens verksamhet som påbörjats. 2021 fyller kanalen 150 år vilket har uppmärksammats och bidragit till såväl platskännedom som uppbyggnad av varumärket. I rollen kommer du ha ett stort kontaktnät där bland annat en nära kontakt med ägarorganisationerna ingår. Dessa kommer även att stå för den operativa delen av marknadsföring och kommunikation där du bidrar med de strategiska bitarna och fungerar som samordnare och inspiratör. Du kommer även ha mycket kontakt med Länsstyrelsen samt kommersiella och ideella aktörer som verkar i anslutning till kanalen.

Till din hjälp i det dagliga arbetet kommer du att ha fyra heltidsanställda kanalreparatörer och en arbetsledare. Under högsäsong har du också ansvar för våra säsongsanställda slussvaktare. Du har även tillgång till en ekonomifunktion som stöd i de ekonomiska frågorna.

Din profil
Du ska kunna verka som en samlande kraft inom kanalbolaget. Genom ditt ledarskap motiverar, engagerar och enar du dina medarbetare mot gemensamma mål. Du har god beslutsförmåga och är initiativtagande.

Då arbetet är självständigt är det viktigt att du har god förmåga att planera och organisera. Du visar det genom att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.

I rollen som VD behöver du ha god förståelse för hur offentliga organisationer fungerar. Du är en relationsbyggare med förståelse för besöksnäringens premisser samt en god kommunikatör.

För att lyckas i rollen är din erfarenhet och dina personliga egenskaper viktigast, men du har förmodligen någon form av gymnasial utbildning i grunden. Vidare har du minst 10 års arbetslivserfarenhet varav minst fem år som chef. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom anläggning och/eller fastighet samt från offentlig verksamhet och besöksnäring. Du har goda ekonomikunskaper, goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt är trygg med arbetsmiljöfrågor och kollektivavtal. Körkort är ett krav.

Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag då vi hanterar ansökningar löpande och annonsen kan stängas innan sista ansökningsdag.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst.
Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökande.
Sök tjänsten genom att skicka din ansökan till styrelseordförande Camilla Egberth på camilla.egberth@regionostergotland.se
Sista ansökningsdag är 2021-11-21.
För frågor kontakta Camilla Egberth, styrelseordförande AB Kinda Kanal, på camilla.egberth@regionostergotland.se eller 0705–127170 alternativt Helena Lantz, searchkonsult Unik Resurs, helena.lantz@unikresurs.se  eller 073-656 04 66.

 


Samarbetspartners

Samarbetspartners