Vetefält

Tema Mat 7 oktober

Maten - en het potatis
Vad vi bör ha på våra tallrikar är ständigt omdebatterat. Vad är egentligen mest hållbart? Är kött en smutsig klimatbov eller en garant för den biologiska mångfalden? Borde vi snarare fokusera mer på hur det vi köper från utvecklingsländerna är producerat?


Panelsamtal lördag 7 oktober kl 14-15 med Anna Jamiesson Naturbeteskött, Louise Ridderström Östgötamat, Lisa Förare Winblad matskribent, Jonas Alvin årets Östgötakock, Peter Borring LRF ordförande och lantbrukare, Camilla Sjörs forskar om hållbara matvanor vid Karolinska Institutet