Värdskap Linköping

Värdskap Linköping är Visit Linköping & Co’s och Linköpings Innerstas gemensamma satsning att lyfta värdskapet i Linköping.

Det långsiktiga målet är att Linköping ska bli en destination med ett bättre värdskap än jämförbara destinationer i Sverige. 

Bakgrunden till initiativet är att Linköping under senare år visat sig hamna under medelvärdet i hur besökare uppfattar bemötandet i jämförelse med andra svenska större kommuner. Samma mätningar visar att ett bra bemötande är den viktigaste reseanledningen när turister väljer att besöka en plats. Glädjande har dom två första mätningarna och utvecklingsinsatserna som genomförts indikerat en positiv utveckling.

Insatsen är särskilt viktig nu när konjunkturen medför en ännu hårdare konkurrens om besökare mellan städer och verksamheter. Sällan har betydelsen av ett gott värdskap varit så viktigt som nu och framåt för att kunna attrahera fler besökare till Linköping.

Hur

Undersökningsföretaget Better Business genomförde hösten 2021 nollmätningar hos medverkande företag, och utifrån resultatet, riktades utbildningsinsatser mot de funktioner som behövdes utvecklas. Metoden som har använts är s.k. Mystery Shopping. Sommaren 2022 genomfördes nya mätningar och under våren 2023 kommer nya utbildningsinsatser att genomföras för att stimulera utvecklingen. Mätningen för 2023 genomförs under sommaren där vi följer upp effekten av utbildningsinsatser och behov av fortsatt satsning. Ny mätning planeras 2024.

Vem

Projektet riktar sig till alla verksamheter som möter besökare (ex butiker, restauranger, boendeanläggningar och besöksmål) i Linköpings kommun. Drygt 150 verksamheter som är medlemmar i Linköpings Innersta är redan anslutna till projektet. Totalt medverkar drygt 190 verksamheter.

 

 

 

Kostnad

Är man verksam inom besöksnäringen är mätningen och insatserna kostnadsfria. Verksamheter anslutna till Linköpings Innersta bekostas via sitt medlemskap och Visit Linköping & Co. Verksamheter inom övriga besöksnäringen bekostas av Visit Linköping & Co.

Detta ingår

Två besök av Mystery Shopper, sommar 2023
Återrapportering till din enskilda verksamhet, höst 2023
Utbildningsinsatser för att förbättra värdskapet, vår 2023
Möjlighet att bli Linköpings bästa verksamhet inom värdskap, höst 2023

När

Utbildning Engagemang - 28/3 och 29/3, 8.00 - 9.30

Utbildning Lokalkunskap - 9/5 och 10/5, 8.00 - 9.30

Mätning - sommar 2023

Anmälan

Vi välkomnar fler företag att ansluta sig till projektet och sommarens mätning. Välkommen med anmälan senast 31 maj!

Anmäl här för att gå med i projektet!

Kontakt

Liza Henriksson, värdskapskoordinator, Visit Linköping & Co, 013-190 00 73, liza.henriksson@visitlinkoping.se

 


Mer om projektet och utbildningstillfällen

Genom mätningar och analys följt av riktade insatser förhöjer vi värdskapet i Linköping med SM-Veckan 2022 som första mål! Läs mer om projekt Värdskap Linköping samt vårens utbildningstillfällen här!

Bli en bättre Linköpingsambassadör - snabbguide!

Bli en stjärna på värdskap med nöjdare gäster och kunder genom att fokusera extra på ditt bemötande kryddat med en portion lokalkunskap! Enkla framgångstips är den varma välkomst- och adjöhälsningen ...


 Snabbguide - frekventa frågor och värdskapstips! 

Till snabbguiden

Logotype VL