Hållbarhet

Ett koldioxidneutralt Linköping år 2025. 
Linköpings kommuns målsättning för att nå ett mer hållbart samhälle för dagens och framtidens Linköpingsbor är ambitiöst men vi tror helt klart att vi gemensamt kan uppnå det. Det handlar bara om att alla drar sitt strå till stacken. Det tänker vi göra på de sätt vi kan. En hållbar stad där hållbara möten och event äger rum är något vi strävar efter i vårt arbete.

Vårt hållbarhetsarbete
För oss är det en självklarhet att tillhandahålla mötesplatser som ser till både människors och miljöns bästa. Sedan februari 2015 är vår anläggning Linköping Konsert & kongress en av Sveriges tre Svanenmärkta dagkonferensanläggningar, den enda i regionen. Redan 2009 blev vår restaurang på Linköping Konsert & Kongress Svanenmärkt. Restauaranger erbjuder ekologiska och närproducerade råvaror och hela anläggningen hanterar sitt avfall på ett miljövänligt sätt. 

Under 2014 genomförde Visit Linköping & Co sitt första miljömärkta event, vi väljer alltid miljömärkta leverantörer i första hand och använder digitalt material framför tryck där vi kan.

Läs gärna mer om Linköpings gemensamma mål om ett koldioxidneutralt Linköping här www.linkoping.se/Miljo-halsa/Hallbara-Linkoping/