Organise event

Welcome to the Event City Linköping

An event is so much about feelings and personal experience that it is hard to describe with words. We can offer you, the organiser, a Linköping with many year’s experience, large target population, flexible arena capacity and great accessibility. But that little something extra that we can offer cannot be described in words, it must be experienced.

You are welcome to contact us for help in organising or creating a new event or taking an existing one to a new level. Send an e-mail to  event@visitlinkoping.se or go to "Contact us" for getting in contact with the Event Project Leader.

Linköping som arrangörsstad

Linköping är alltid tillgängligt, välkomnande och nära som arrangörsstad och kan erbjuda dig följande:

 • Professionella projektledare med stor erfarenhet av alla typer av event och möten
 • En kontakt som kan hjälpa dig med dina frågor kring allt från tillstånd till kringaktiviteter
 • Gångavstånd mellan arenor/kongresshall, hotell och restauranger och shopping
 • En levande, tillgänglig och öppen besöksstad med levande närings- och studentliv
 • En hel stad som vill och vågar satsa för att bli en av Sveriges tre främsta eventstäder 
 • Tillgänglig och nära stad med en central, internationell flygplats, E4 och täta tågavgångar från Malmö och Stockholm
 • Miljövänliga och effektiva transporter i lokaltrafiken och möjlighet till eventbussar
 • Betydande publikunderlag med nära en halv miljon i regionen och 80 % av Sveriges befolkning inom 40 mil.

Ett smakprov på vad vi tillsammans med Linköpingsborna har fått glädjen att uppleva och genomföra i Linköping under de senaste åren:

 • Musikhjälpen, Stora Torget
 • Melodifestivalen, Saab Arena
 • Handbolls-VM, Saab Arena
 • James Blunt, Saab Arena
 • Lars Winnerbäck, Linköping Arena 
 • Kent avskedsturnépremiär, Saab Arena 
 • Red Bull Neptune Steps, Bergs slussar 
 • Elton John, Saab Arena 
 • Håkan Hellström, Saab Arena
 • Vallastaden Expo, Vallastaden
 • Marcus & Martinus, Saab Arena
 • Stiftelsen, Nationalteaterns Rockorkester och Säkert!, Friluftsmuseet Gamla Linköping

Apply for authorisation

We know what you need to think about if you want to organise a public event in Linköping.

Public event
Here you will find information on what authorisations you need from the police for different types of public event. Link to the police website https://polisen.se/Service/Tillstand/

You will find the forms here: https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/

Contact information for the police in East Region 
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping
E-mail: registrator.ost@polisen.se

Serving food and drink 

If you wish to serve alcoholic beverages in conjunction with your event, you will find information about Linköping municipality’s regulations on serving permission here: http://www.linkoping.se/Miljo-halsa/Livsmedel/Serveringstillstand-alkohol/

If you want more tips or help on running your event in Linköping, please contact us: event@visitlinkoping.se
 

Arenas/venues

The whole of Linköping is our arena! Based on your needs, we propose the right selection of arenas in Linköping, whether you are looking for a facility for 10 or 25,000 visitors.

We will happily help you with a tailor-made proposal on marketing, project leading, accommodation and periphery events – all based on capacity needs and event type.

Contact us and we will tell you more about the stages in Linköping, event@visitlinkoping.se 

Tillstånd och Säkerhetsguide

För oss på Visit Linköping & Co är säkerhet under evenemang mycket viktigt, både för att visa på att evenemang som arrangeras i Linköping är trygga och säkra, och för att minska risken för olyckor. Därför har vi, tillsammans med Räddningstjänsten, Linköping kommun, Polisen, Länsstyrelsen och Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram:
- en säkerhetsguide för evenemang (pdf) i Linköping med en särskild bilaga för publiksäkerhet (pdf) samt en mall för säkerhetsplanering (Pdf).

Det är vår förhoppning att guiden ska vara ett praktiskt verktyg som ger stöd för att tillsammans genomföra trygga och säkra evenemang i Linköping.

/files/Sakerhetsguide_ev_Lkpg.pdf
/files/Bilaga2_Mallsakerhetsplanering.pdf
/files/Bilaga1_Publiksakerhet.pdf

Tips för mer hålllbara evenemang

På Visit Linköping & Co arbetar vi för att skapa alltmer hållbara evenemang. Vi vill gärna att även du som evenemangsarrangör är med och bidrar till ett mer hållbart Linköping.

Linköpings kommun har i samarbete med Greentime tagit fram en checklista som kan hjälpa dig som evenemangsarrangör att agera mer hållbart i planerandet av ditt evenemang. Se checklistan som ett verktyg för att få struktur och som ett stöd för att skapa ett mer hållbart evenemang. 

Ladda ner checklistan här

Sök stöd för ditt evenemang i Event Group

I Linköping gillar vi evenemang. Tillsammans med Linköpings kommun och näringsliv arbetar vi enligt våra riktlinjer för besöksnäring och event för att främja besöksnäringsutveckling och för att skapa en attraktiv stad att leva i och besöka.

Event Group
Som en del i detta arbete finns en arbetsgrupp kallad Event Group. Här sitter representanter från kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- & samhällsbyggnadsförvaltiningen, näringslivskontoret samt besöks- och eventnäringen. Hos Event Group kan du som arrangör ansöka om bidrag för ditt evenemang.

Det ska vara lätt att arrangera ett evenemang i Linköping och det ska gå snabbt till beslut. Därför träffas Event Group en gång per månad för att besluta om aktuella ansökningar.

Vilka evenemang får stöd av Event Group?
För att ett evenemang ska beviljas stöd från Event Group ska det vara av nationell eller internationell karaktär och lyfta Linköping som evenemangsstad. Prioriterade profilområden för 2020 är kunskap, hälsa och idrott. De beslut som fattas tar stöd i eventstrategin.
 

Hur ansöker jag?
1. Läs igenom riktlinjerna för besöksnäring och event. Klicka här >
2. Uppfyller ditt evenemang riktlinjerna för Event Group? Läs dem här >>
3. Ansök genom att fylla i mallen. Klicka här >>
4. Skicka sedan in din ansökan till event@visitlinkoping.se senast fyra månader innan ditt evenemang.

Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta event@visitlinkoping.se.