Integritetspolicy

Visit Linköping & Co AB org.nr. 556696-9464 (nedan kallad ”Visit Linköping & Co” eller ”vi”) vill med denna information berätta för dig som kund och/eller intressent till oss hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information. Denna personuppgiftspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål som vi samlar in dessa uppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ställer krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har ett tydligt syfte med behandlingen och att det finns en laglig grund för densamma. Vidare är det viktigt att du som individ erhåller tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till den som är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter har vi och varför samlar vi in dem?

Vid vissa tillfällen när du kommer i kontakt med oss samlar vi in och hanterar personuppgifter. Personuppgifter kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer eller adress. Nedan hittar du information om vilka uppgifter vi har, varifrån vi får dem och vilken grund vi har för behandlingen.

Biljettköp

Ändamål
För att genomföra beställning av biljetter, ta betalt och ge kundsupport.
 

Hur samlar vi in uppgifter?
När du beställer evenemangsbiljetter via vår partner Ticketmaster.se uppger du vissa personuppgifter.
 

Vilka uppgifter behandlas?
Kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och eventuella fakturauppgifter.
 

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att Visit Linköping & Co och Ticketmaster ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt avtal.

Nyhetsbrev

Ändamål
För att tillhandahålla nyhetsbrev med information och erbjudanden.
 

Hur samlar vi in uppgifter?
E-postuppgifterna vi använder kommer via dina biljettköp hos vår partner ticketmaster.se, eller via samtycke på prenumeration på vår webbplats.


Vilka uppgifter behandlas?
E-postadresser
För- och efternamn
Adress
 

Laglig grund för behandlingen
Behandlingen baseras på vårt intresse att informera våra intressenter om vår verksamhet. Du kan när som helst avregistrera dig från våra e-postutskick.

Konferens- och evenemangstjänster

Ändamål
För att uppfylla vårt kontrakt med dig vad gäller konferens- och evenemangstjänster
 

Hur samlar vi in uppgifter?
När du bokar konferens- eller evenemangstjänster hos oss via telefon, e-post eller hemsida. 
 

Vilka uppgifter behandlas?
Namn, e-post, telefonnummer, fakturaadress, kundnummer.
 

Laglig grund för behandlingen
Genom samtycke av cookiepolicy

Webbplatsstatistik

Ändamål
Vi använder cookies på våra webbplatser för att kunna analysera, arbeta med och förbättra din användarupplevelse av våra webbplatser, samt för att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet.
 

Hur samlar vi in uppgifter?
När du besöker våra webbplatser www.visitlinkoping.se och www.konsertkongress.se
 

Vilka uppgifter behandlas?
Information om hur du använder dig av tjänsten, t.ex. den URL som du använder för att få åtkomst till webbplatsen, språk och information om identifiering.
 

Laglig grund för behandlingen
Genom samtycke av cookiepolicy.

Vem behandlar dina uppgifter?

Visit Linköping & Co har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna, exempelvis via behörighetsstyrning i system. Endast personer hos Visit Linköping & Co som behöver behandla uppgifterna enligt ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer i regel att sparas så länge som det finns en kund/avtalsrelation oss emellan samt max ett år efter avslutad kundrelation. När en personuppgiftsbehandling inte längre är nödvändig utifrån ändamålet och utifrån ändamålet för vilken uppgiften samlades in, kommer Visit Linköping & Co att radera uppgifterna i enlighet med tillämplig lag.

Dina rättigheter

Du har rättigheter gällande hur dina personuppgifter används:
•    Rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
•    Rätten att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas från vidare användning.
•    Rätten att kräva en kopia av den information som vi innehar om dig.
•    Rätten att korrigera, ändra eller uppdatera den information som du givit oss

För att utöva rättigheterna ovan, kontakta charlotte.magnusson@visitlinkoping.se

Ändring av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på Visit Linköping & Co:s webbplats. Påverkar ändringarna dina rättigheter som registrerad, kommer vi meddela dig särskilt om dessa.