Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Om oss

Vårt hållbarhetsarbete

Visit Linköping & Co har sedan flera år ett ambitiöst hållbarhetsarbete.

Tomater och gurkor i papperspåsar.Tomater och gurkor i papperspåsar.

Som besöksnäringsbolag bidrar Visit Linköping & Co på många sätt till lokalsamhället genom att skapa en attraktiv stad, upplevelser, arbetstillfällen och sysselsättning. Men besöksnäringen innefattar också risker och utmaningar som exempelvis säkerhetsfrågor, resursförbrukning, klimatpåverkan och affärsetik. Som en ansvarstagande aktör är det därför väsentligt för bolaget att ha ett systematiskt arbete inom hållbarhetsområdet och ägaren Linköpings kommun ställde sig 2018 bakom Agenda 2030 och de globala målen. 2019 tog bolaget därför för första gången fram en hållbarhetsstrategi som vi arbetar efter.


Hållbarhetsstrategi

Visit Linköpings hållbarhetsstrategi innehåller ett ramverk av fyra hållbarhetsområden. De innehåller  hållbarhetsfrågor som Visit Linköping & Co prioriterar och arbetar med dagligen. De fyra områdena är: klimat- och resurssmart verksamhet, inkluderande besöksnäring, stolta medarbetare och långsiktig ekonomi.

Exempel på vad vi gör

Hållbarhetsarbetet är dagligen närvarande i vårt arbete och vi arbetar med både stora och små hållbarhetsfrågor. Bolaget har en hållbarhetsgrupp där alla affärsområden är representerade och där vi tillsammans driver hållbarhetsarbetet framåt. Här hittar du några konkreta exempel på vad vi gör:

Hållbarhet på Linköping Konsert & Kongress

Linköping Konsert & Kongress är sedan 2015 Svanenmärkt och certifierad enligt Green Keys internationella miljömärkning för konferens- och hotellanläggningar.

Svanen: En Svanenmärkt hotell-, restaurang- och konferensverksamhet uppfyller de strängaste miljökrav inom branschen och har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete. På Linköping Konsert & Kongress arbetar vi strukturerat och aktivt med att minska användning/förbrukning av resurser och optimera vår drift. Läs mer om Svanen.

Green Key: Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksnäringen. Som Green Key-märkt anläggning uppfyller Linköping Konsert & Kongress ambitiösa kriterier inom 13 olika hållbarhetsområden. Läs mer om Green Key.

 • Vi jobbar för ett ökat utbud av hållbar mat och dryck (ex närproducerat, ekologiskt och
  vegetariskt) på våra egna arenor. Vi anpassar vårt utbud efter säsong och utvecklar målmedvetet vårt samarbete med lokala leverantörer. Att hela tiden minska vårt matavfall och ta hand om avfallet på ett miljövänligt sätt är självklart för oss.
 • Linköping Konsert & Kongress är menscertifierat sedan 2022.
 • Under 2023 genomfördes en större ombyggnad i Linköping Konsert & Kongress där vi genom att vi bytt ut all belysning till LED halverat energiförbrukningen.
 • Vi uppmuntrar alltid våra evenemangsbesökare att ta sig kollektivt, cykla eller promenera till våra evenemang

Hållbarhet på Visit Linköping & Co

 • Vi har tagit fram en ny policy för hållbara inköp och en uppförandekod för våra leverantörer.
 • Vi genomför en gång i månaden språkluncher för nyanlända i samarbete med Röda korset där flera av våra medarbetare deltar.
 • Vi erbjuder extrajobb och praktik till ett stort antal personer för att de ska ta sina första steg in på arbetsmarknaden.
 • Vi möjliggör för våra medarbetare att arbeta med volontärarbete på arbetstid en dag om året.

Hållbar besöksnäring

 • Vi verkar för att utbilda och inspirera besöksnäringen i Linköping att arbeta mer hållbart och vi lyfter särskilt fram hållbara upplevelser i vår kommunikation. Vi har bildat en referensgrupp för hållbarhet där företag som är framstående på hållbarhet deltar.
 • Vi har tagit fram filmen Tidsresan där vi inspirerar till besök på kulturella besöksmål med hjälp av hållbart resande via buss.