Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Tillgänglighet

Tillgänglighetsredovisning

Visit Linköping står bakom denna webbplats och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Visit Linköping uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är till stora delar förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten och har identifierat några områden där ytterligare åtgärder behövs, vilka beskrivs i den här redogörelsen.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vilket innehåll som just nu inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • Några av bilderna på hemsidan saknar alt-texter. I flertal fall kan bilden godkännas som dekorativ.
  • Videos eller ljudklipp saknar överlag transkribering, manus, textning eller syntolkning.
  • Länkar i meny och sidfot använder i nuläget enbart färg för att kommunicera för besökaren att det är en länk, det saknas exempelvis understykning för att förtydliga.
  • En del komponenter saknar tillräcklig kontrast för att nå godkänd nivå, exempelvis i menyn finns ikoner med en grå rund border som inte når tillräcklig kontrast. Det finns också kort med bakgrundsbild och vit text ovanpå som inte når tillräcklig kontrast.
  • Sök är otydlig för besökaren eftersom länken i nuläget endast kommuniceras med en ikon.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, eller om du behöver information från Visit Linköping på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss på följande sätt:

E-postadress: info@visitlinkoping.se
Tel: 013-190 00 00
Besöksadress: Konsistoriegatan 7, 582 22 Linköping

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och påtala det.

Senaste bedömningen gjordes: 26/02/2024

Redogörelsen uppdaterades: –

Senast ändrad: –