Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Visit Linköping & Co

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet. Läs vår integritetspolicy härunder.

Visit Linköping & Co AB org.nr. 556696-9464 (nedan kallad ”Visit Linköping & Co” eller ”vi”) vill med denna information berätta för dig som kund och/eller intressent till oss hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.

Denna personuppgiftspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål som vi samlar in dessa uppgifter.

Den nya dataskyddsförordningen (”GDPR”) trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen ställer krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har ett tydligt syfte med behandlingen och att det finns en laglig grund för densamma. Vidare är det viktigt att du som individ erhåller tydlig information om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter i förhållande till den som är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter har vi och varför samlar vi in dem?

Vid vissa tillfällen när du kommer i kontakt med oss samlar vi in och hanterar personuppgifter. Personuppgifter kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer eller adress. Nedan hittar du information om vilka uppgifter vi har, varifrån vi får dem och vilken grund vi har för behandlingen.

Vem behandlar dina uppgifter?

Visit Linköping & Co har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna, exempelvis via behörighetsstyrning i system. Endast personer hos Visit Linköping & Co som behöver behandla uppgifterna enligt ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer i regel att sparas så länge som det finns en kund/avtalsrelation oss emellan samt max ett år efter avslutad kundrelation. När en personuppgiftsbehandling inte längre är nödvändig utifrån ändamålet och utifrån ändamålet för vilken uppgiften samlades in, kommer Visit Linköping & Co att radera uppgifterna i enlighet med tillämplig lag.

Dina rättigheter

Du har rättigheter gällande hur dina personuppgifter används:
•    Rätten att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
•    Rätten att begära att dina uppgifter raderas eller begränsas från vidare användning.
•    Rätten att kräva en kopia av den information som vi innehar om dig.
•    Rätten att korrigera, ändra eller uppdatera den information som du givit oss

För att utöva rättigheterna ovan, kontakta charlotte.magnusson@visitlinkoping.se

Ändring av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy vid behov. Den uppdaterade policyn kommer att publiceras på Visit Linköping & Co:s webbplats. Påverkar ändringarna dina rättigheter som registrerad, kommer vi meddela dig särskilt om dessa.