Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Information till utställare på mässor

Välkommen som utställare till Linköping Konsert & Kongress. Här följer information som är bra att känna till när ni planerar ert mässdeltagande.

Utställare

Hjälp med det praktiska?

Våra medarbetare på evenemangsservice hjälper er med allt det praktiska, från att planera utställningen till att bygga montrar. Med ett gediget kunnande i botten och stora resurser kan vi ordna allt från teknisk utrustning till möblering och skyltning.
Kontakta evenemangsservice för aktuell beställningslista, 013-190 00 16 eller exhibition@konsertkongress.se.

Frakt och godshantering

Leveransadress vid försändelser till mässan/utställningen:

Linköping Konsert & Kongress
Konsistoriegatan 7
582 22 Linköping

Tänk på att märka upp ditt gods tydligt så att du får det till anvisad plats.
Vid försändelser som kräver lossning med truck måste detta förhandsbeställas.
Inlast sker lämpligast via Konsistoriegatan 7, dock kan andra entréer vara aktuella beroende på arrangemangets karaktär.

Max höjd: 2,45 m
Max bredd: 2,10 m

För retur av gods krävs ifyllda fraktsedlar som sätts på godset och att kontakt har tagits med fraktbolag.

Parkering

För att in-/utflytt av större utställningar ska fungera så smidigt som möjligt, planera så att endast ett kortare stopp krävs för in-/urlastning och att fordonet därefter flyttas till någon av de intilliggande parkeringarna (ca 3-5 min gångväg). Vagnar, truckar och pirror finns att låna. Parkering på Linköping Konsert & Kongress är begränsad. Parkering är förbjuden på torget vid entrén. Hänvisning ges till den befintliga parkeringen. Vid mån av plats kan parkering beställas innan via beställningslistan (först till kvarn).

Riktlinjer för utställare

Försäljning på mässor

Från och med den 1 januari 2010 ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister (enligt Lag (2007:592) om kassaregister m.m).
Vänligen kontrollera om ditt företag kan vara undantaget denna lag.

Enligt lagen finns generella undantag där torg- och marknadshandel är ett av dessa. Med torg- och marknadshandel avses försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader, idrottsgalor, festivaler, tillfälligt utnyttjade lokaler eller liknande. (Skatteverkets meddelande SKV M 2009:3).

Alkoholregler/Förtäring

Vår restauratör innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. I enlighet med svensk alkohollagstiftning måste all alkohol som serveras vara inköpt av innehavaren av serveringstillståndet på Linköping Konsert & Kongress – Visit Linköping & Co.
Visit Linköping & Co ansvarar för all utskänkning.

Det är heller inte tillåtet att bjuda på någon mat i montrarna om de inte är beställda via vår restauratör.
Vill ni beställa eller har frågor, kontakta oss på 013-190 00 30 eller restaurang@konsertkongress.se

Inredning och väggar

Fästkuddar får inte användas på Visit Linköping & Co’s material eller inredning. Godkänd dubbelhäftande tejp finns att köpa på plats av utställarservice.

På väggar och inredning är det inte tillåtet att använda häftpistol, spik eller annat som kan förstöra ytor eller lackering. Då vi finner detta kommer ansvarig utställare att bli debiterad. Detta av en kostnad på 495:- samt eventuella arbetskostnader som detta medför. Behov av monterväggar som går att måla samt tapetseras på beställs separat.

Brand

Monterväggar och tak skall utföras av svårantändligt material, det vill säga inte sämre än trä. Spånskiva, träfiberskiva (ej porös), plywood och dylikt godtas. Textilier skall vara impregnerade mot brand.

Gaser och vätskor

Inga brandfarliga, frätande eller giftiga gaser/vätskor får införas eller förvaras i Visit Linköping & Co’s lokaler. Heta arbeten som svetsning, lödning, skärning, rondellarbete, torkning, uppvärmning eller öppen låga får inte förekomma ens under monterbyggnadstiden.

Elektricitet

All elektrisk installation skall vara utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Visit Linköping & Co förbehåller sig rätten att under mässan placera ut fler strömkällor mot debitering om din monter inte beställt tillräcklig kapacitet för ändamålet.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägar, utrymningsdörrar, brandredskap, larmtryckknappar och skyltar får aldrig blockeras eller skymmas. Visit Linköping & Co har rätt att, på utställarens bekostnad, transportera bort gods som blockerar utrymnings- och transportvägar.

Försäkring/Ansvar

Visit Linköping & Co tar inget ansvar för utställares värdesaker/utrustning. Det är upp till varje utställare att se till att erforderliga försäkringar finns för medtagen utrustning. Visit Linköping & Co ansvarar ej heller för kvarlämnat gods.

Övrig information och beställning av material till montern

Vi ser fram emot att välkomna er till oss och vi kommer att göra vårt bästa för att ert arrangemang ska bli lyckat.

Vid frågor rörande utställningen välkomna att kontakta Evenemangsservice på 013-190 00 16 eller maila på exhibition@konsertkongress.se.