Bada

Hulta, Järnlunden

Resurser: brygga, torrtoalett och omklädningsbyggnad. Skötselansvarig: Idrott och service, 070-675 91 16

Besök webbplats