Fiske

Stora och Lilla Rängen, Järnlunden, Roxen, Ärlången, Kinda Kanal och Göta kanal. Alla dessa är vattendrag i och kring Linköping som ger möjlighet till bra fiske.

Handredskapsfiske är fritt för privatpersoner på Stångån/Kinda Kanal på sträckan mellan Roxens mynning till Slattefors Sluss.

Fiske i Roxen
För information om fiskemöjligheter i Roxen besök Roxen fiskevårdsförenings hemsida www.roxen.nu

Fiske i Svartån
För information om fiskemöjligheter i Svartån besök www.ostanbackfiske.com

Rängen (Stora och Lilla Rängen)
Fiskekort inkluderar även Årlängen, Kinda Kanal och Stångån. Gott om gädda, gös och grov abborre samt ål. Sportfiske. § Separata trollingkort.

Kräftfiske
Kräftfiske i Stångån/Kinda Kanal och Göta Kanal är inte tillåtet.

Digitala fiskekort
Digitala fiskekort finns till försäljning för bland annat Tekniska verken, Svartån Östergötland, Drögens FVO, Hövern-Långens FVOF, IF Metalls Fiskeområde, Roxens FVOF, Slottstornet AB, Storsjöns FVO (Östergötland), Linkelösa-Odensfors FVO, Nedre Svartåns FVO, Västerlösa-Älvestad FVO, Svinstadsjön FVO och Tedensjöarnas FVO. För mer information besök  www.ifiske.se

För mer information om fler fiskevatten eller mer detaljerad information besök eller kontakta Visit Linköpings Turistinformation, Konsistoriegatan 7, telefon: 013-190 00 70, info@visitlinkoping.se
/
Läs mer om fiske här http://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/fiske