Funkis

KFUM Funkis är en lek- och mötesplats för barn i åldern 3 – 11 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer. För syskon anordnar vi regelbundna träffar och för föräldrar erbjuder vi föreläsningar och en blandning av olika motionspass. Funkis finns för att främja välmående och gemenskap för barn med NPF och deras familjer. Vår lokal består av en stor lekställning, ett bollhav, filmrum och café.

Besök webbplats


Lärdomsgatan 36
583 28 Linköping
info@kfum-funkis.se