Bada

Bankekind, Svinstadsjön

Resurser: brygga, torrtoalett, grillplats och lekanordningar. Skötselansvarig: Idrott och service.
Besök webbplats