Bada

Himnabadet

Himnabadet är ett föreningsdrivet utomhusbad beläget i Linghem.

Vi erbjuder en fin anläggning med tre olika pooler för såväl familjer som motionssimmare.

Bassängerna värms miljövänligt med fjärrvärme från Tekniska verken och solenergi täcker ca hälften av vårt energibehov. Vår ambition är att hålla ca 24 grader i poolerna.

I vår entré går det inte att betala med kontanter!

Besök webbplats


585 06 Linghem