Askeby klosterkyrka

Askeby kyrka byggdes som sockenkyrka men också som kyrka för nunnorna i cistercienserklostret i närheten. Klostret anlades under 1100-talets senare del och bestod fram till 1530.

Klosteranläggningen förutom kyrkan raserades efter reformationen och genom århundradena har kyrkan även fungerat som församlingskyrka. Under sommaren firas mässa varje söndag och resten av året pilgrimsmässa en gång i månaden.

Idag är kyrkan en vacker pilgrimsplats utmed klosterleden. Mha digital teknik har också både det medeltida klostret och byn Överstad återstått i visualiserad form. 

Visningar om kyrkan och klostret inkl visualisering kan bokas via föreningen Askeby kloster info@askebykloster.se. Övriga frågor hänvisas till expeditionen.

Besök webbplats


Askebyinfo@askebykloster.se