Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Se & göra

Askeby kyrka

Askeby kyrka räknas till en av Östergötlands märkligaste medeltidskyrkor.

Besök webbplats
Askeby kyrka i LinköpingAskeby kyrka i Linköping

Askeby kyrka byggdes som sockenkyrka men etablerades också som kyrka för nunnorna i cistercienserklostret. Klostret anlades under 1100-talets senare del och bestod fram till 1530.

Byggnaden består av två huvuddelar: Västpartiet – fungerade som sockenkyrka under en stor del av klostertiden och det långa koret – byggdes uteslutande för klostrets behov.

Som altarprydnad finns en pietà-grupp* från 1400-talet. Före 1823 pryddes altaret av en serie skulpturer, som år 1732 skänktes till Askeby av friherre Johan Banér på Ekenäs. Skulpturerna står nu uppställda i korets nischer.

I triumfbågen hänger ett av Östergötlands vackraste gotiska triumfkrucifix från 1400-talets senare hälft. Dopfunten av kalksten är troligen från 1200-talets senare hälft. Predikstolen tillverkades år 1763 av bildhuggaren Nils Österbom i Norrköping.

Till kyrkans främsta nattvardssilver bör nämnas kalken, vars fot och skaft liksom tillhörande oblattallrik är från 1400-talets början. Kalken skänktes av riddaren Tord Röriksson Bonde till den heliga Birgittas ära. 1951 restaurerades kyrkan.
Bland annat försågs korfönstret med en glasmålning efter förslag av konstnären Einar Forseth.

Liknande aktörer

Vist kyrka i Linköping. Fotograf Vist Vårdnäs pastoratVist kyrka i Linköping. Fotograf Vist Vårdnäs pastorat

Sevärdheter

Vist kyrka
Vårdnäs kyrka, fotograf Karin DahlströmVårdnäs kyrka, fotograf Karin Dahlström

Sevärdheter

Vårdnäs kyrka
S:t Lars kyrkan i centrala LinköpingS:t Lars kyrkan i centrala Linköping

Sevärdheter

S:t Lars kyrka
Kaga kyrka tillhörande Kärna församling i LinköpingKaga kyrka tillhörande Kärna församling i Linköping

Sevärdheter

Kärna församling

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning

Få tips och inspiration om vad som händer i Linköping

Fyll i dina uppgifter så skickar vi dig tips om evenemang, aktiviteter och annat som kan vara intressant för dig.

Oops! Det verkar som att du glömt att ange vilken stad du bor i. Vänligen fyll i din stad så att vi kan fortsätta.

För att vi ska kunna behandla din prenumeration behöver du godkänna vår integritetspolicy.