Kaga kyrka

Vackra Kaga kyrka ligger på Östgötaslätten, 6 km nordväst om Linköping nära Svartåns utlopp i sjön Roxen.

Kyrkan uppfördes på 1100-tal enligt traditionen av konung Sverker den äldre. På samma plats har man hittat rester efter en ännu tidigare kyrka. Den nuvarande kyrkan är en av de allra vackraste och bäst bevarade kyrkorna från medeltiden i Östergötland. Av den romanska kyrkan från 1100-talet återstår långhus, kor med absid samt västtornet, som dock troligen fullbordades något senare.

Utanför Kaga kyrka kan man besöka kyrkboden med en utställning om kyrkans långa historia. 

Kaga kyrka har plats för 80-85 personer och är mycket omtyckt för bröllop och dop.

Besök webbplats


585 99 Linköping
karna.forsamling@svenskakyrkan.se