Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Trots att vi lever i en allt mer digital värld är det fortfarande minst lika viktigt att mötas i person. Under pandemin anpassade vi oss efter våra förutsättningar och att kunna mötas digitalt uppskattades för att fortfarande kunna träffa sina kollegor och fortsätta sin arbetsdag som “normalt.

Program som Google Meets, Microsoft Teams och Zoom kan underlättade för oss, och gör det fortfarande, vid snabb kommunikation och delning av gemensamma dokument och filer. Men faktum är att det inte ersätter att prata ansikte mot ansikte i samma fysiska rum. Det finns flera anledningar till att fysiska möten fortfarande är både välbehövliga och nödvändiga. Här nedan har vi samlat några av anledningarna till varför du och ditt företag ska fortsätta träffas på möten.

1. Ni förstår varandra bättre

Visste du att ditt kroppsspråk utgör 55 % av din kommunikation? Ditt sätt att använda din kropp på när du pratar och genom ögonkontakt skapar en större tillit och gör att du också blir förstådd bättre. Med kroppsspråk kan du tydligare förklara vad du menar ansikte mot ansikte, något som inte går att ersätta med digitala medel. Risken för missförstånd minimeras, samtidigt som ni får tid tillsammans att arbeta på till exempel er samarbetsförmåga.

Bild på konferensdeltagare som träffas och kramas av glädje att se varandra igen.

2. Ni blir ett starkare team

Möten handlar inte bara om att dela information eller fatta beslut – möten är också till för att skapa och vårda relationer för att stärka arbetslagets sätt att arbeta tillsammans. Under möten får deltagarna chans att få en stund tillsammans och också känna gemenskap.

Oftast är mötesdeltagarna där på samma premisser, vilket gör att de också känner ett gemensamt syfte – något som kan öka lagandan då de arbetar tillsammans mot en utmaning eller ett mål. Genom att jobba på relationer stärks kommunikationen inom organisationen, vilket i sig är en viktig nyckel till affärsframgång.

3. Ni inspirerar varandra och blir mer kreativa

Till sist; genom att mötas kan ni som deltagare tillsammans få inspiration av varandra och samtidigt komma på nya kreativa lösningar och idéer. Genom det fysiska mötet kan ni enkelt dela erfarenheter och åsikter med varandra och därmed få ny input på saker som du själv kanske funderat över länge. Att hålla i brainstormingmöten kan därför vara en bra idé, men det kan ibland behöva lite extra krut för att få den där snilleblixten.

Ett experiment visade nämligen att personer som först spånade idéer ensamma och sen delade med sig av sina idéer i ett möte – för att sedan ensam ta sig en funderare igen och slutligen träffas på ett sista idémöte var de allra mest kreativa. Dessa personer genererade mycket mer idéer och lösningar än personer som endast spånade idéer ensamma. Att därför låta deltagarna smälta sina intryck och första tankar efter ett första möte, för att sedan återuppta idéspåningen igen kan vara en god idé för att boosta kreativiteten. Ett starkt tecken på hur viktigt mötet med andra är för att få mer inspiration och kreativitet!