Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Inom projektet Hållbara Linköping har Visit Linköping & Co tagit fram 17 Miljökriterier med syftet att lyfta och synliggöra verksamheter inom Linköpings besöksnäring som arbetar miljömässigt hållbart. 

Målet med miljökriterierna är att synliggöra förebilder/ambassadörer inom Linköpings besöksnäring som arbetar miljömässigt hållbart och framhäva dessa för att inspirera andra aktörer att utvecklas i samma riktning samt skapa möjligheter till att dela kunskap och erfarenheter.

Miljökriterierna är framtagna med inspiration från GSTCs kriterier för en hållbar besöksnäring samt olika certifieringar som Svanen och Green Key Kriterierna har även kopplats till de 17 målen i Agenda 2030 samt GSTCs kriterier för att försäkra att miljökriterierna om de uppfylls bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Läs mer om GSTC här.

För att bli en miljösäkrad verksamhet skickar verksamheten in en ansökan, sedan görs ett besök hos verksamheten där vi tillsammans går igenom kriterierna och hur verksamheten uppfyller dessa. Utifrån ansökan samt besök görs en bedömning av antalet kriterier verksamheten uppfyller och får utifrån det märkningen Miljösäkrad verksamhet (uppfyller minst 10 kriterier) eller Miljöambassadör (uppfyller minst 14 kriterier). Verksamheter som har en matservering behöver uppnå 1 extra kriterium.

Följande verksamheter är miljösäkrade:

Miljöambassadör

 • Naturlogi
 • Vårdnäs Hotell & Stiftsgård

Miljösäkrad verksamhet

 • Flygvapenmuseum
 • Quality Hotel Ekoxen
 • Quality Hotel The Box
 • Restaurang Jord
 • Stångs Magasin
 • Restaurang Stångs Mjärdevi
 • Gamla Linköping

Vad våra miljökriterier handlar om:

 • Energieffektivisering
 • Minskad vattenförbrukning
 • Arbeta med återbruk och minska avfall
 • Värna lokalt och närproducerat
 • Hållbart resande
 • Minska matsvinn
 • Främja biologisk mångfald

Vill du också bli miljösäkrad eller veta mer om projektet?

Kontakta då vår destinationsutvecklare: elin.backstrom@visitlinkoping.se