Alpha & Omega

Alpha & Omega (retro & nytt) är en butik med Secondhand varor och nytt. Organisationen drivs som ideell förening utan vinstsyfte och är en hjälpverksamhet som är startad i syfte att stödja hjälparbeten i Sverige & andra länder.

Vi skickar hjälpsändningar med möbler, kläder, husgeråd m.m till en hjälporganisation i Estland "Tabiita Misjon" som arbetar med stöd till människor i behov. En del av överskottet återanvänds i föreningen för att skapa arbetsmöjligheter för personer som för tillfället kan befinna sig lite utanför arbetsmarknaden. Bidrag i form av pengar skänks till olika hjälpprojekt i Sverige och utomlands, enligt de styrelsebeslut som fattas.

Besök webbplats


Nygatan 31A
582 19 Linköping