Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

Här har vi samlat information, inspiration och tips på hur företag och verksamheter inom besöksnäringen kan arbeta med hållbarhetsfrågor inom alla tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Visit Skellefteå: Handbok till FN:s 17 globala mål

En handbok framtagen med syftet att inspirera till hållbarhetsarbete som bygger på FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling. Handboken innehåller bland annat delmål som gör det lättare att se vad som är relevant för just ditt hållbarhetsarbete och innehåller även handfasta tips på vad du kan göra redan idag.

Här hittar du handboken!

Västerbotten Experience – Hållbart företagande

Västerbotten Experience är en metod för att bygga en långsiktigt hållbar besöksnäring som är bra för besökare och för boende, ger nya arbetstillfällen samt skapar tillväxt utifrån naturens och kulturens villkor. På länken nedan listas de företag som arbetar enligt Västerbotten Exeperience metoden samt hur de arbetar med hållbarhet inom sina verksamheter.

Här hittar du företag som arbetar hållbart!

GSTC kriterier för verksamheter inom besöksnäringen

GSTC står för global sustainable tourism council är en internationell organisation som grundades på initiativ från FN för att verka för en hållbar turism industri. GSTC har tagit fram en global standard i form av kriterier för hållbar turism som utgör basen för många av dagens certifieringar. Dessa kriterier kan användas och appliceras i en mängd olika typer av verksamheter inom besöksnäringen och är heltäckande inom alla delar av hållbarhet och därmed ett väldigt bra grund att utgå ifrån för att arbeta mer hållbart i sin verksamhet.

Här kan du läsa kriterierna på svenska!

Visit Swedens kunskapsbank: Hållbar turism och besöksnäring

Kunskapsbanken innehåller tips och inspiration för en hållbar besöksnäring. Här hittar du bland annat Webbinarium riktade mot aktörer inom besöksnäringen som belyser frågor som hållbarhet och lönsamhet, hållbara resor, besökarens perspektiv, hållbarhetskommunikation med mera. Även tips och råd för att arbeta med hållbarhet i praktiken hittar du i denna kunskapsbank.

Här hittar du kunskapsbanken!