Vårt hållbarhetsarbete

Övergripande mål: "Ett koldioxidneutralt Linköping år 2025"

Linköpings kommuns målsättning för att nå ett mer hållbart samhälle för dagens och framtidens Linköpingsbor är ambitiöst men vi tror helt klart att vi gemensamt kan uppnå det. Det handlar bara om att alla drar sitt strå till stacken. Det tänker vi göra på de sätt vi kan, syftet är att ta ansvar för viktiga utmaningar och möjligheter och göra skillnad på riktigt utifrån störst påverkan, vilket skapar värde för bolaget, kommun och besökare på kort och lång sikt. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Här kan du ladda ner vår hållbarhetsstrategi som PDF:

Prioriterade fokusområden

Hållbarhet hamnar allt mer i fokus och vi liksom våra kunder ställer allt högre krav på att skapa hållbara möten utifrån miljö, social och ekonomisk hållbarhet. De hållbarhetsfrågor som Visit Linköping & Co har prioriterar och arbetar med dagligen är  klimat- och resurssmart verksamhet, inkluderande besöksnäring, stolta medarbetare och långsiktig ekonomi. Nedan redogör vi kort för fokusfrågorna för varje prioriterade hållbarhetsområde.

Klimat- och resurssmart verksamhet: Mat och dryck med minskad miljöpåverkan, minskad klimatpåverkan från besökarnas resor samt minskad användning av plast och andra förbrukningsmaterial.

Inkluderande besöksnäring: Attraktivt och tillgängligt utbud med mångfald, jobbskapande besöksnäring samt trygghet och säkerhet.

Stolta medarbetare: Arbetsmiljö och hälsa, mångfald och likabehandling och gott ledarskap.

Långsiktig ekonomi: Resurseffektiv verksamhet, affärsetiskt agerande och hållbara inköp.

För oss är det en självklarhet att tillhandahålla mötesplatser som ser till både människors och miljöns bästa. För att göra skillnad utifrån vår största påverkan ser vi till att minska påverkan från vår verksamhet genom hela värdekedjan, från underleverantör till kund.

Klimatsmart verksamhet

Linköping Konsert & Kongress är sedan länge Svanenmärkt och certifierad enligt Green Keys internationella miljömärkning för konferens- och hotellanläggningar. Vi erbjuder klimatsmart mat med ekologiska och närproducerade råvaror, hanterar vårt avfall på ett miljövänligt sätt, arbetar med minskad användning av plast och förbrukningsmaterial, tar ansvar för minskning av kemikalier samt arbetar ständigt för minskad energiförbrukning.

Vår anläggning med sitt centrala läge i Sverige, på gångavstånd från centralstation och hotell i Linköping, skapar i sig goda förutsättningar för klimatsmarta möten. Vi tar gärna lite extra tid tillsammans med våra mötesarrangörer för att uppmuntra besökare att agera mer hållbart hela vägen från resan till Linköping, genom boendeval till aktiviteter på plats i Linköping genom gemensam kommunikation. Vid större kongresser erbjuder vi även klimatkompensering för gästernas miljöpåverkan.