Kyrkor och kloster

Askeby klosterkyrka

Askeby kyrka är en reslig klosterkyrka med spännande rötter i den medeltida klostertraditionen och är idag också en vacker pilgrimsplats utmed klosterleden.

Kyrkan är ett vackert exempel på ett ...

Kaga kyrka

Kaga kyrka är en kyrkobyggnad i Kaga socken och församling, Hanekinds härad i Östergötland. Den ligger på östgötaslätten 6 km nordväst om Linköping nära Svartåns utlopp i sjön Roxen och tillhör ...

Linköpings Domkyrka

De höga ljusa valven och en känsla av rymd möter besökaren i en av Nordens största katedraler, men här finns också en egen vrå för en stunds stillhet, bön och ljuständning. Linköpings domkyrka är ...

S:t Lars församling

S:t Lars kyrka ligger mitt i Linköping, i korsningen mellan Storgatan och S:t Larsgatan. Det är en till utseendet klassisk 1800-talskyrka, med ett tämligen karaktäristiskt torn. I tornet finns ett ...

Vist kyrka

Vist kyrka och Vist församling är del av Vist Vårdnäs pastorat. En första stenkyrka byggdes på 1350-talet och så ytterligare en 1745. Den kyrkan ödelades i en brand 1961. Den nuvarande kyrkan invigdes ...

Vreta kloster

Vreta kloster grundades som ett benediktinskt nunnekloster förlagt till nuvarande Vreta klosters socken och församling i Östergötland. Idag återstår en delvis rekonstruerad ruin och klosterkyrkan, ...

Vreta klosters kyrka

Kyrkan är en av vårt lands mest intressanta medeltida byggnader och uppfördes av den Stenkilska ätten som kungskyrka i början av 1100-talet. Den är treskeppig med ett kraftigt torn i väster och flera ...