S:t Lars församling
 S:t Lars församling

S:t Lars kyrka

S:t Lars kyrka ligger mitt i Linköping och från dess torn spelar ett fint klockspel för stadens invånare fem gånger per dag. S:t Lars är till utseendet en klassisk 1800-talskyrka med ett karaktäristiskt torn.

Inne i kyrkan finns istället för en traditionell altartavla en "korvägg" i marmor. De tidigare altartavlorna, målade av Pehr Hörberg sitter numera placerade på var sin sida om stora orgeln.

Kyrkans tidigare norra port har blivit ersatt av ett glaskonstverk av Staffan Löwstedt och här finns kyrkans dopplats. Grupper kan ses i kyrkans församlingsrum och kyrktorget finns för exempelvis kyrkkaffe.

Besök webbplats


S:t Larsgatan
Linköping
linkoping.st.lars@svenskakyrkan.se