Vist kyrka
Vist kyrka
Vist kyrka

Vist kyrka

Vist kyrka och Vist församling är del av Vist Vårdnäs pastorat. En första stenkyrka byggdes på 1350-talet och så ytterligare en 1745. Den kyrkan ödelades i en brand 1961. Den nuvarande kyrkan invigdes Påskdagen 1965. De gamla murarna och fönsteröppningarna har återvänts.

Kyrkan är fylld med symbolik och annorlunda lösningar. Altaret har frigjorts från väggen och flyttats närmare församlingen. Även predikstolen har flyttats ner, närmare församlingen. Kyrkans tak är målat av konstnären Per Göransson. Kormosaiken, altartavlan, invigdes 1972 och är ett verk av konstnären Bengt Olof Kälde.

Besök webbplats


Nattviolsvägen 5
590 54 Sturefors
vistvardnas.pastorat@svenskakyrkan.se