Kyrkor och kloster

Askeby klosterkyrka

Askeby kyrka är en reslig klosterkyrka med spännande rötter i den medeltida klostertraditionen och är idag också en vacker pilgrimsplats utmed klosterleden.

Kyrkan är ett vackert exempel på ett ...

Kaga kyrka

Kaga kyrka är en kyrkobyggnad i Kaga socken och församling, Hanekinds härad i Östergötland. Den ligger på östgötaslätten 6 km nordväst om Linköping nära Svartåns utlopp i sjön Roxen och tillhör ...

interörbild där du ser domkyrka

Linköpings Domkyrka

De höga ljusa valven och en känsla av rymd möter besökaren i en av Nordens största katedraler, men här finns också en egen vrå för en stunds stillhet, bön och ljuständning. Linköpings domkyrka är ...

 S:t Lars församling

S:t Lars församling

S:t Lars kyrka ligger mitt i Linköping, i korsningen mellan Storgatan och S:t Larsgatan. Det är en till utseendet klassisk 1800-talskyrka, med ett tämligen karaktäristiskt torn. I tornet finns ett ...

Vist kyrka

Vist kyrka

Vist kyrka och Vist församling är del av Vist Vårdnäs pastorat. En första stenkyrka byggdes på 1350-talet och så ytterligare en 1745. Den kyrkan ödelades i en brand 1961. Den nuvarande kyrkan invigdes ...

 Vreta kloster

Vreta kloster

Vreta kloster grundades som ett benediktinskt nunnekloster förlagt till nuvarande Vreta klosters socken och församling i Östergötland. Idag återstår en delvis rekonstruerad ruin och klosterkyrkan, ...

Vreta klosters kyrka

Vreta klosters kyrka

Kyrkan är en av vårt lands mest intressanta medeltida byggnader och uppfördes av den Stenkilska ätten som kungskyrka i början av 1100-talet. Den är treskeppig med ett kraftigt torn i väster och flera ...