Bjäsäters Kvarn

Bjäsäters kvarn i Stjärnorp är en kvarn med turbindrift. Vid kvarnen finns ä ven en smedja, ett kvarnstall, ett lantbruksmuseum och en örtagård. Kvarnen och muséet visas efter överenskommelöse med Inger Pettersson på telefon: 013-61112 samt vid föreningens kvarndag i slutet av september.

Besök webbplats


Kvarnen
590 78 Vreta Kloster