Slott och herresäten

Vy över Ekenäs slott med lummig grönska

Ekenäs slott

Välkommen till ett riktigt sagoslott! Ekenäs Slott är Sveriges bäst bevarade renässansslott som idag är ett privatägt museum med slottscafé.
Innergården med besökare av Linköpings slott

Linköpings Slott

Välkommen till Linköpings slott och en spännande historia från 1100-talet om biskopsgården som blev ett slott!
Ljungs slott

Ljungs slott

Ljungs Slott betraktas som ett av den gustavianska tidens viktigaste byggnadsmonument. Sommartid visas slottet av föreningen Ljung Slotts Bevarande.
Nya Slottet Bjärka-Säby

Nya Slottet Bjärka-Säby

Bjärka-Säby slott är en slottsbyggnad i prunkande barockstil med säteritak, belägen i ett östgötskt lövängslandskap öster om Stora Rängen, 250 meter nordöst om gamla slottet.

Stjärnorps slottsruin

Ruinen efter ett slott som byggdes på 1650-talet. Bredvid finns Stjärnorps kyrka samt Stjärnorps bäckravin.
Sturefors slott

Sturefors slott

Sturefors slott vid sjön Ärlången tillhör ätten Bielke. Det är en trevåningsbyggnad med fast förbundna flyglar, anlagd 1704 av Tessin d.y. för Carl Piper.