Linköpings Slott

De äldsta delarna av Linköpings slott härstammar från 1100-talet och slottet är därmed Sveriges äldsta profana byggnad. De äldsta delarna är inbyggda i slottets västra länga och består av en liten kalkstenskällare och en representationsbyggnad av kalksten i två våningar. Stora delar av Linköping brann ner år 1700, bland annat rådhuset. Vid det här laget var slottet övergivet och förfallet och togs i bruk som stadsarrest. De östra delarna av slottets flyglar gjordes om till fängelse. I slottet finns landshövdingens representationsvåning och privata bostad. Södra flygeln innehåller kontor. Norra flygeln är idag ombyggd för Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum invigt år 2000.

Besök webbplats


Borggården
582 28 Linköping


info@lsdm.se