Innergården med besökare av Linköpings slott
Höstlöv och Linköpings slott

Linköpings Slott

Biskopsgården som blev ett slott! Linköpings Slott är beläget mitt emot Linköpings Domkyrka i Linköpings historia kvarter, ett stenkast från Stora Torget. Delar av slottet härstammar från 1100-talet och slottet är därmed Sveriges äldsta profana byggnad som ännu är i bruk.

Ett kalkstenshus med borgstuga, kök och brunnsrum samt en kalkstenskällare - dessa äldsta delar finns ännu kvar i slottets västra länga.

Mycket av Linköping brann ner år 1700, däribland rådhuset. Vid det här laget var slottet övergivet och förfallet och togs i bruk som stadsarrest. De östra delarna av slottets flyglar gjordes om till fängelse.

I slottet finns idag landshövdingens representationsvåning och privata bostad. Södra flygeln innehåller kontor och i norra flygeln huserar sen år 2000 Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. På museet ges frekventa visningar där man får ta del av slottets spännande historia.

Besök webbplats


Borggården
582 28 Linköping


info@lsdm.se