Sturefors slott

Sturefors slott

Sturefors slott vid sjön Ärlången tillhör ätten Bielke. Det är en trevåningsbyggnad med fast förbundna flyglar, anlagd 1704 av Tessin d.y. för Carl Piper. Slottet är känt för sina 1700-talsinredningar. Sturefors slott kan du enbart se från utsidan, men det är värt ett besök för den fina engelska parken som tillkom under 1700-talet med en magnifik spegeldamm och naturreservatet som ligger på det gamla slottets ägor.

Sturefors naturreservat karaktäriseras av öppna betesmarker, ekhagar och ädellövskog i ett odlingslandskap med mycket gamla anor. Reservatet ligger längs sjön Ärlångens nordvästra strand. Här finns ett av eklandskapets största sammanhängande ekskogsområden. Just där Stångån och Kinda kanal rinner ut i Ärlången ligger Sturefors slott.

Besök webbplats


Sturefors slott
Sturefors