Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny Gå direkt till meny

InfoPoints i Linköping

Bild på Rickard ute i Bergs slussar - Göta Kanal där vår turistinformation även finns under sommaren.Bild på Rickard ute i Bergs slussar - Göta Kanal där vår turistinformation även finns under sommaren.

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Huvudansvaret för sådana InfoPoints ligger alltid hos en auktoriserad turistinformation eller turistcenter.

Hos våra InfoPoints kan du hämta kartor, få personlig service och tips på vad du kan göra i Linköping när du är här och besöker. Se listan över våra InfoPoints här under.

InfoPoint märke. En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med InfoPoint-märket.

InfoPoints i centrala Linköping (platser för personlig turistservice)

InfoPoints utanför Linköpings centrum (platser för personlig turistservice)