Passagen

Konsthallen vid Stora torget arrangerar sju utställningar per år med inriktning på samtidskonstens alla olika uttrycksformer. Seminarier, offentliga samtal och gruppvisningar ingår i som en naturlig del i vår verksamhet. Dessutom arrangeras offentliga kvällar med föreläsningar, ung musik live, installationer, events mm. Gratis inträde.
 


Stora Torget 2
581 81 Linköping
passagen@linkoping.se